Ügyvivő-szakértő

Széchenyi István Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Széchenyi István Egyetem
Pályázati Iroda

ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.12.08-2017.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakmai feladatát önállóan, szakértelemmel látja el; közvetlen munkahelyi vezetőjének irányításával résztvesz az alkalmazásakor figyelembe vett képesítések szerinti szakmai munkában; folyamatosan szinten tartja, fejleszti szakmai tudását. "A Széchenyi István Egyetem kormányhatározat alapján történő egyedi innovációs támogatásáról” szóló 1687/2015. (IX. 25.) Korm. határozat alapján megvalósításra kerülő projekt keretében a ""Projektvégrehajtást támogató - projekt szakmai végrehajtást támogató tanácsadás"" projektelemhez kapcsolódó koordinációs feladatok ellátása:
- A projektelem megvalósítása során feladata a projektmunka irányítása, koordinációja.
- A projekt szakmai vállalásoknak és előírásoknak megfelelően történő megvalósulásának teljes körű felügyelete, irányítása, közreműködés a szakmai előrehaladási jelentések összeállításában.
- folyamatos kommunikáció és együttműködés a projektmenedzsmenttel. - A projekt során a végrehajtott szakmai tevékenységek, elért eredmények értékelése és visszajelzése a projektmenedzser számára.
- A külső szolgáltató szakmai tevékenységének segítése, felügyelete"

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, (BA, BsC vagy osztatlan képzés),

        Legalább 3 éves projektmenedzsmentben szerzett tapasztalat

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fénykép (4*4 cm vagy hasonló méretű ); motivációs levél, szakmai önéletrajz; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; az iskolai végzettséget, szakképzettséget, stb. tanúsító okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 8. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 197/2016 , valamint a munkakör megnevezését: ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ.         Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 197/2016, valamint a munkakör megnevezését: ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a szervezeti egység vezetője rangsorolja; javaslattétel a munkáltatói jogkör gyakorlójának; döntés a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        egyetemi honlap 2016.11.21-2016.12.06.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://uni.sze.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822416   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.