Ügyvivő-szakértő

Széchenyi István Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Széchenyi István Egyetem
Pályázati Iroda

ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.12.01-2019.09.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakmai feladatát önállóan, szakértelemmel látja el; közvetlen munkahelyi vezetőjének irányításával részt vesz az alkalmazásakor figyelembe vett képesítések szerinti szakmai munkában; folyamatosan szinten tartja, fejleszti szakmai tudását. GINOP-2.2.1-15-2016-00022 és a GINOP-2.2.1-15-2016-00025 azonosító számú projektek keretében az intézményi projektvezető munkáját segíti a projekt teljes megvalósítási szakasza alatt. Fő feladata az adminisztráció segítése, a szükséges anyagok és dokumentáció kezelése, valamint a kifizetési kérelmek, jelentése, egyéb feladatok előkészítése, benyújtásuk segítése. Ezen felül az egyetemi kapcsolattartást segíti adminisztratív kérdésekben, továbbá segíti a szakmai kollégák munkáját. Kapcsolatot tart esetlegesen a kezelő szervezettel, valamint a konzorciumi partnerekkel egyaránt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, (BA, BsC vagy osztatlan képzés) Gazdaságinformatikus ,

        Mesterfokozat vagy alapfokozat és szakképzettség a konkrét munkakörben elvártak szerint.

        Európai Úniós pályázatokban szerzett projektmenedzsment tapasztalat, egyéb pályázatokban szerzett vezetői, adminisztrációs és elszámolási tapasztalat. Intézményi működés és intézményi szabályzatok ismerete.

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        K+F projektben szerzett tapasztalat, felsőoktatásban szerzett tapasztalat, MS Office magas szintű ismerete, Adatbányászati rendszerek ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fénykép (4*4 cm vagy hasonló méretű ); motivációs levél, szakmai önéletrajz; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; az iskolai végzettséget, szakképzettséget, stb. tanúsító okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 195/2016 , valamint a munkakör megnevezését: ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ.         Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 195/2016, valamint a munkakör megnevezését: ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a szervezeti egység vezetője rangsorolja; javaslattétel a munkáltatói jogkör gyakorlójának; döntés a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        egyetemi honlap 2016.11.14-2016.11.29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://uni.sze.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2813028   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.