Ügyvivő-szakértő

Széchenyi István Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Széchenyi István Egyetem
Pályázati Iroda

ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.11.04-2020.08.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakmai feladatát önállóan, szakértelemmel látja el; közvetlen munkahelyi vezetőjének irányításával részt vesz az alkalmazásakor figyelembe vett képesítések szerinti szakmai munkában; folyamatosan szinten tartja, fejleszti szakmai tudását.
A GINOP-2.3.4-15-2016-00003 azonosító számú projektben:Asszisztens VII.1./2.
A projekt keretében megvalósításra kerülő programok folyamatos egyeztetése a projektmenedzserrel és a szakmai vezetővel, illetve az altéma vezetőivel.
A projekt során a bizonylatok összegyűjtése, a dokumentáció folyamatos vezetése, rendszerezése, projekt előrehaladási jelentések összeállítása, szakmai támogatás nyújtása a projekt kifizetési kérelmeinek összeállításához. Helyszíni ellenőrzések esetén a dokumentáció előkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Kollektív Szerződés rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, (BSc) ,

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

        Legalább 1 éves szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fénykép (4*4 cm vagy hasonló méretű), motivációs levél, szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, az iskolai végzettséget , szakképzettséget stb. tanúsító okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 155/2016 , valamint a munkakör megnevezését: ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ.         Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 155/2016, valamint a munkakör megnevezését: ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a szervezeti egység vezetője rangsorolja; javaslattétel a munkáltatói jogkör gyakorlójának; döntés a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        egyetemi honlap 2016.10.17 - 2016.11.02.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://uni.sze.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772137   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.