Ügyvivő-szakértő

Széchenyi István Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Széchenyi István Egyetem
Pályázati Iroda

ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.11.04-2020.08.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakmai feladatát önállóan, szakértelemmel látja el; közvetlen munkahelyi vezetőjének irányításával részt vesz az alkalmazásakor figyelembe vett képesítések szerinti szakmai munkában; folyamatosan szinten tartja, fejleszti szakmai tudását.
A GINOP-2.3.4-15-2016-00003 azonosító számú projektben feladatai: Asszisztens VII.1./1.
A pályázati előírásoknak és vállalásoknak való megfelelés biztosítása; a projektvégrehajtás szervezése együttműködve a projekt szakmai vezetőivel (pl. IB nem szakmai részének összeállítása, elküldése); a projekt megvalósítás nem szakmai (pl. kommunikáció) elemeinek irányítása. A projektben vállalt projektindikátorok, illetve szakmai indikátorok időarányos teljesülésének monitorozása és biztosítása. Kapcsolattartás a támogató szervezettel. Közbeszerzési eljárások előkészítése, nyomon követése és ellenőrzése. A projekttel kapcsolatos változások kezelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Kollektív Szerződés rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, (BA/BSc) menedzsment, vezetés és szervezés,

        Angol nyelvből középfokú C típusú szakmai nyelvvizsga,

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

        Minimum 2 éves releváns, uniós projektben szerzett szakmai tapasztalat projektmenedzsment területén

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, (MA/MSc) vezetés és szervezés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fénykép (4*4 cm vagy hasonló méretű), motivációs levél, szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, az iskolai végzettséget , szakképzettséget stb. tanúsító okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 156/2016 , valamint a munkakör megnevezését: ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ.         Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 156/2016, valamint a munkakör megnevezését: ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a szervezeti egység vezetője rangsorolja; javaslattétel a munkáltatói jogkör gyakorlójának; döntés a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        egyetemi honlap 2016.10.17 - 2016.11.02.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://uni.sze.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772134   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.