Igazgatási ügyintéző

Széchenyi István Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Széchenyi István Egyetem
Pályázati Iroda

IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.11.04-2020.10.15 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakmai, döntés-előkészítési feladatát a tőle elvárható szakértelemmel látja el. Közvetlen munkahelyi vezetőjének irányításával részt vesz az alkalmazásakor figyelembe vett képesítések szerinti szakmai, döntés-előkészítési munkában. Folyamatosan szinten tartja, fejleszti szakmai tudását.
EFOP-3.6.1-16-2016-00017 azonosító számú projekt szakmai asszisztens feladatainak ellátása:
- A projekt megvalósítása során feladata a projektmunka koordinációjának segítése. - A projekt szakmai vállalásoknak és előírásoknak megfelelően történő megvalósulásának dokumentálása és adminisztrálása, közreműködés a szakmai előrehaladási jelentések összeállításában, az intézmény képviselete, egyéb projektrendezvényeken. - Folyamatos kommunikáció és együttműködés a projektmenedzsmenttel, kapcsolattartás a Kancellári Hivatallal, Igazgatásszervezési Főigazgatósággal, valamint a projektben részt vevő szakmai megvalósítókkal, hallgatókkal és külső szakemberekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Kollektív Szerződés rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú intézményben folyamatban lévő, műszaki (építő/építész) területen folytatott tanulmányok

        Egyéb szervezetben (hallgatói) szerzett vezetői tapasztalatok

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fénykép (4*4 cm vagy hasonló méretű), motivációs levél, szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, az iskolai végzettséget , szakképzettséget stb. tanúsító okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 157/2016 , valamint a munkakör megnevezését: IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ.         Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 157/2016, valamint a munkakör megnevezését: IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a szervezeti egység vezetője rangsorolja; javaslattétel a munkáltatói jogkör gyakorlójának; döntés a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        egyetemi honlap 2016.10.17 - 2016.11.02.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://uni.sze.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772120   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.