Tudományos segédmunkatárs

Széchenyi István Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Igazgatásszervezési Főigazgatóság
Felnőttképzési Központ

TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Művelt tudományterületének megfelelően részvétel kutatási projektekben; részvétel az elért tudományos eredmények folyamatos publikálásában hazai és nemzetközi szaklapokban, tudományos konferenciákon, szakkönyvekben; aktív részvétel a tudományos, szakmai közéletben. A Széchenyi István Egyetem küldetésének támogatása, felsőoktatási volumenének oly mértékű növelése, hogy szakmai és tudományos jelentőségénél és méreténél, valamint a régió gazdasági környezetében betöltött kiemelkedő szerepénél fogva meghatározóvá váljon a magyar, sőt az közép-európai felsőoktatási térben. Öt éves tervei között szerepel, hogy növeli nemzetközi láthatóságát a nemzetközi projektek, hallgatói és szakember cserék, valamint a nemzetközi hallgatók növekvő beiskolázása révén. Oktatói-kutatói tevékenysége során aktívan részt vesz ipari, vállalati, társadalmi kapcsolatok, együttműködések fejlesztésében, részt vállal a szervezeti egység saját bevételeinek növelésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, (MA/MSC vagy osztatlan képzés) nemzetközi tanulmányok ,

        Spanyol nyelvből felsőfokú C típusú szakmai nyelvvizsga,

        Német nyelvből középfokú C típusú szakmai nyelvvizsga,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Doktorandusz jogviszony.

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Jogi szakvizsga megléte előnyt jelent.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fénykép (4x4 cm vagy hasonló méretű); 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

        Pályázati adatlap (az adatlap mintáját a foigazgato@sze.hu e-mail címről kell kérni); részletes szakmai önéletrajz; tudományos munkák jegyzéke (a pályázó tegye elérhetővé publikációit a Magyar Tudományos Művek Tárában); motivációs levél (szakmai munkára vonatkozó elképzelések max. két oldal terjedelemben, amely tartalmazza az iparral, vállalatokkal, társadalmi partnerekkel való kapcsolat építésének, fejlesztésének tervét, konkrét bevételszerzési lehetőségek leírását);

        A szakképzettséget, tudományos fokozatot, ill. egyéb képzettséget (pl. idegennyelv-ismeretet) tanúsító okiratok másolata; a pályázó nyilatkozata a 2011. évi CCIV törvény 26. § (3) bekezdése szerint; a pályázó adatkezelési nyilatkozata (a nyilatkozatmintákat a foigazgato@sze.hu e-mail címről kell kérni).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 140/2016 , valamint a munkakör megnevezését: TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS.         Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 140/2016, valamint a munkakör megnevezését: TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS.

és

        Elektronikus úton Dr. Kovács Zsolt részére a foigazgato@sze.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok szervezeti egységen történő elővéleményezése; szenátusi véleményezés; a munkáltatói jog gyakorlójának döntése a kinevezésről .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        egyetemi honlap 2016.09.25-2016.10.23

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://uni.sze.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 25.

ID: 2736985   Megjelentetés dátuma: 2016.09.26.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.