Osztályvezető

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Humánerőforrás fejlesztési Osztálya

osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, öt év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően irányítja, szervezi, koordinálja és ellenőrzi az irányítása alá tartozó osztályt, dönt a hatáskörébe utalt ügyekben. Felügyeli a munkaerő kiválasztás folyamatát. Koordinálja a vezetői kiválasztást a jogszabályi követelményeknek megfelelően. A szakmai utánpótlás biztosításához szükséges utánpótlás tervezés koordinálása, a szakmai interjú lebonyolítása. Felügyeli a munkaerőpótlással kapcsolatos pályázati kiírások megjelentetését. A Kórház éves képzési tervének összeállítása és a végrehajtás koordinálása. Képzési rendszerek kialakítása, működtetése, és a jogszabályoknak megfelelő dokumentálása. Új képzések akkreditációs anyagának összeállítása. Képzőintézményekből felmerülő gyakorlati igények intézményi szinten történő koordinálása, szervezése, vezetése, nyilvántartása, gyakorlati vizsgák szervezése. A szakoktatói munka felügyelete, koordinálása, ellenőrzése. Kapcsolattartás a képző intézményekkel,és az együttműködési megállapodások felülvizsgálata.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, szakirányú felsőfokú végzettség,

        Humánerőforrás fejlesztés területén szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Jogszabályi háttér naprakész ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Oktatásszervezés területén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Vezetői tapasztalat.

        Egészségügyi intézményben szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06-42-599-700/2119 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 305/2016 , valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 305/2016, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető.

vagy

        Elektronikus úton Dr. Czeglédi Gábor részére a humanpolitika@szszbmk.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757491   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.