Nevelő

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ
Sz.Sz.B.Megyei Gyermekvédelmi Központ Gyermekotthona Mátészalka

nevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Képes Géza utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Gyermekvédelmi Központ gyermekotthoni csoportjában elhelyezett ellátottjainak gondozása, nevelése, a gyermekek és fiatal felnőttek mindennapi tevékenységének koordinálása, új ellátottak beilleszkedésének elősegítése, tanulmányi munka intenzív szervezése, figyelemmel kísérése. Feladata ismerni és ellenőrizni az ellátottak egészségügyi állapotát, törekedni az egészséges életvitel kialakítására. Munkájának célja a gyermekek és a fiatal felnőttek önálló életvitelének minél szorosabb megközelítése. Szervezi az ellátottak kötött és irányított szabadidős programját. Naprakészen tájékozódik, értékeli és ellenőrzi a gyermekek iskolai teljesítményét. Részt vesz a gyermekek egyéni gondozási-nevelési tervének elkészítésében, féléves, éves értékeléseket készít.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 2/a. számú melléklete, A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30)NM rendelet 2. számú mellékletében foglaltak alapján a nevelő munkakörre előírt képesítés megléte.: pedagógus, felsőfokú szociális alapvégzettség, pszichológus, mentálhigiénés szakember, teológus, hittanár vagy hittantanár.,

        büntetlen előélet, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Gyermekvédelmi szakellátásban szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a pályázó megfelel a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (4) és (5) bekezdésében foglaltaknak.

        képesítést igazoló okiratok másolata

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességét érintő gondokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobos Andrea ügyintéző nyújt, a 0620/9947316 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ címére történő megküldésével (4700 Mátészalka, Képes Géza utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 496/2016 , valamint a munkakör megnevezését: nevelő.         Postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ címére történő megküldésével (4700 Mátészalka, Képes Géza út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 496/2016, valamint a munkakör megnevezését: nevelő.

vagy

        Elektronikus úton Repelik Anikó intézményvezető részére a gyk.mateszalka@szszbmik.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Dobos Andrea ügyintéző, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Képes Géza utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm.rendelet 1/A.§. (8)-(13) bekezdése szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772229   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.