Gyermekfelügyelő

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ
Sz.Sz.B.Megyei Gyermekvédelmi Központ Gyermekotthona Mátészalka

gyermekfelügyelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Képes Géza utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény gyermekotthoni csoportjában elhelyezett, gyermekvédelmi szakellátás keretében élő gyermekek nevelése, teljeskörű ellátásának biztosítása, folyamatos munkarendben. Segítséget nyújt a napi rendszeres tevékenységek elvégzésében, a gyermekeknek az életkoruknak megfelelő étkezési, higiéniai, öltözködési szokásainak kialakításában. Figyelemmel kíséri a gyermekek egészségügyi ellátását. Munkára nevelés, a gyermekek életkori sajátosságainak, képességeinek figyelembe vételével. Aktívan részt vesz a szabadidő szervezésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30)NM rendelet 2. számú mellékletében foglaltak alapján a gyermekfelügyelő munkakörre előírt képesítés megléte: gyermek-és ifjúsági felügyelő II.(OKJ), dajka(OKJ), gyermek és ifjúsági felügyelő (OKJ), óvodai dajka (OKJ), gyógypedagógiai asszisztens (OKJ), gyermekotthoni asszisztens (OKJ) vagy kisgyermekgondozó, nevelő (OKJ),

        büntetlen előélet, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Gyermekvédelmi szakellátásban szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a pályázó megfelel a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (4) és (5) bekezdésében foglaltaknak.

        képesítést igazoló okiratok másolata

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességét érintő gondokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobos Andrea ügyintéző nyújt, a 0620/9947316 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ címére történő megküldésével (4700 Gyermekvédelmi Központ Gyermekotthona Mátészalka, Képes Géza utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 497/2016 , valamint a munkakör megnevezését: gyermekfelügyelő.         Postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ címére történő megküldésével (4700 Mátészalka, Képes Géza utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 497/2016, valamint a munkakör megnevezését: gyermekfelügyelő.

vagy

        Elektronikus úton Repelik Anikó intézményvezető részére a gyk.mateszalka@szszbmik.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Dobos Andrea ügyintéző, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Gyermekvédelmi Központ Gyermekotthona Mátészalka, Képes Géza utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm.rendelet 1/A.§ (8)-(13) bekezdése szerint

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772228   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.