Óvodavezető

Szabolcs Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szabolcsi Árpád Fejedelem Napközi Otthonos Óvoda

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.01.01 - 2021.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4467 Szabolcs, Tiszafolyó út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény szerinti vezetői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

§         Legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, Cselekvőképesség, Vagyonyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai önéletrajz - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány - Eddigi munkaviszonyról és szakmai gyakorlatról szóló igazolás - Az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre és gazdálkodásra épülő fejlesztési elképzeléseke - Nyilatkozatot vagyonnyilatkozat tételéről pályázati nyertesség esetén - A pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a képviselő-testület illetékes bizottsága, valamint a kt. ülés nyilvánosságához hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csegei László nyújt, a 42/720-102 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szabolcs Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4467 Szabolcs, Petőfi út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/378-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Szabolcs Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4467 Szabolcs, Petőfi út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/378-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleményezési határidő lejártától számított 30. napot követő első képviselő-testületi ülésen kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Szabolcs Község Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy a a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. július 29.

ID: 2670345   Megjelentetés dátuma: 2016.07.30.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.