Könyvtárvezető

Szabó Magda Városi És Iskolai Könyvtár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szabó Magda Városi És Iskolai Könyvtár

könyvtárvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, a vezetői megbízás 5 évre szól-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2144 Kerepes, Szabadság út 242.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a könyvtárvezetői feladatok teljes körű ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve a 150/1992. (XI.20) Korm. rendelet alapján,

        legalább 1-3 év tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        igazolás államháztartási vezetési ismeretek képzésről, vagy nyilatkozat annak két éven belüli elvégzéséről

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem,

        legalább 1-3 év vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, munkakör betöltésére vonatkozó szakmai, vezetői program, az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai elképzelések bemutatása, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagot megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balatoni Kata nyújt, a 06 20/559-8910 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szabó Magda Városi És Iskolai Könyvtár címére történő megküldésével (Vörösmarty Kerepes, utca 2. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2453 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtárvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Szabó Magda Városi És Iskolai Könyvtár címére történő megküldésével (2144 Kerepes, Szabadság út 242. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2453, valamint a munkakör megnevezését: könyvtárvezető.

        Elektronikus úton Balatoni Kata részére a munkaugy@kerepes.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 31.

ID: 3148753   Megjelentetés dátuma: 2017.08.01.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.