Kulturális Közösségfejlesztő mentor

Szabadtéri Néprajzi Múzeum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szabadtéri Néprajzi Múzeum

Kulturális Közösségfejlesztő mentor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018. január 15 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, , .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum az EFOP-1.3.1-15-2016-00001 Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás c. kiemelt projekt (a továbbiakban: Cselekvő közösségek projekt) keretében létrejövő kulturális közösségfejlesztő mentorhálózatába kulturális közösségfejlesztő mentor munkatársakat keres, a Cselekvő közösségek projekt Borsod-Abaúj Zemplén megyében kialakításra kerülő irodájába, a projekt időtartamára (36 hónap), heti 40 órás munkavégzésre. Feladatok:
- Közösségfejlesztő mentorálás, szakmai-módszertani támogatás, tanácsadás és helyszíni jelenlét biztosítása kulturális területen.
- A közösségfejlesztő, helyi civil részvételt ösztönző kulturális tevékenységek generálása érdekében népszerűsíti a Cselekvő közösségek projekt keretében kidolgozott kulturális közösségfejlesztési, önkéntességi, társadalmiasított intézményi működési módszertanokat, valamint mérési, értékelési modellt, illetve ezek tartalmát megismerteti települési szinten.
- A feladatköre tekintetében érintett települési szereplők (humánszolgáltató – különös figyelemmel a kulturális – intézmények és azokban dolgozó szakemberek, önszerveződő közösségek, lakosokat képviselő szervezet, település vezetői stb.) részére kiajánlja a Cselekvő közösségek projekt keretében kidolgozott képzéseket, a szervezett konferenciákat, tanulmányutakat.
- Szakmai műhelyeket, találkozókat, nyilvános beszélgetéseket, interjúkat, felméréseket szervez, valamint támogatja ezek szervezését települési szinten a kulturális szakemberek, kulturális intézmények munkatársai, a helyi lakosság, polgárok közösségei, civil szervezetek és települési vezetők részére és bevonásával.
- Ösztönzi az általa mentorált település lakosságának részvételét a helyi társadalmi, közösségi, kulturális folyamatokban, bátorítja a civil társadalmi kezdeményezéseket, kapcsolatokat szervez a lakossággal, civil szervezetekkel, kulturális intézményekkel, településvezetőkkel, partnerekkel.
- Létrehozza a helyi közösségek számára fontos, rendezett információkat és tartalmakat, közreműködik a lakossági, közösségi kezdeményezések rögzítésében, a formális előterjesztések készítésében, dokumentálja a közösségi munkát.
- Részt vesz a projekt keretében megvalósuló központi, regionális és helyi rendezvényeken, konferenciákon, közreműködik azok megvalósításában.
- Kapcsolatot épít és ápol a helyi sajtóval.
- Közreműködik a Cselekvő közösségek projekt keretében szervezett kutatásokban.
Amit kínálunk: - teljes munkaidőben történő, határozott idejű projektmunka, közalkalmazotti kinevezés keretében: 12 hónapos szerződéssel, a meghosszabbítás lehetőségével - versenyképes jövedelem - munkával kapcsolatos telefon és mobilnethasználat, utazási költségek térítése
- bentlakásos kulturális közösségfejlesztő mentori képzés, szupervízió, folyamatos tanácsadás, önképzés lehetősége. - bentlakásos kulturális közösségfejlesztő mentori képzés, szupervízió, folyamatos tanácsadás, önképzés lehetősége

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        kulturális területen (közművelődési, múzeumi, könyvtári) vagy közösségfejlesztésben - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Jó vezetési gyakorlat

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakterületi végzettség,,

        mentori tapasztalat

        szakmai ajánlás (múzeumi, könyvtári, közművelődési vagy egyéb, kulturális közösségfejlesztést is végző intézménytől, szervezettől, magánszemélytől)

        idegen nyelv aktív ismerete

        saját gépjármű

Elvárt kompetenciák:

        A kulturális szektor átfogó ismerete,

        Jó kommunikációs, együttműködő és szervező készség,

        Pontos, igényes, precíz munkavégzés,

        Problémamegoldó képesség,

        Proaktivitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Aláírt magyar nyelvű Europass típusú önéletrajz, motivációs levél, végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok, szakmai ajánlás, erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Róznerné Lipcsey Zsuzsanna nyújt, a 0626/502576 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szabadtéri Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Sztaravodai út Pf.63. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: mentor_Borsod , valamint a munkakör megnevezését: Kulturális Közösségfejlesztő mentor.         Postai úton, a pályázatnak a Szabadtéri Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével (2001 Szentendre, Sztaravodai utca -. - ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: mentor_Borsod, valamint a munkakör megnevezését: Kulturális Közösségfejlesztő mentor.

és

        Elektronikus úton Róznerné Lipcsey Zsuzsanna részére a csk.mentorhalozat@sznm.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Részletesebb tájékoztatást az alábbi linken talál: http://mokk.skanzen.hu/karrier.html

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761690   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.