Művelődésszervező

Szabadszállási Általános Művelődési Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény
Intézményegység

Művelődésszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6080 Szabadszállás, Kossuth Lajos utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Információs szolgálat ellátása a Közösségi Házban
Színházi és kamara előadások, múzeumlátogatások, kirándulások szervezése gyerekek és felnőttek részére
Szórakoztató- kulturális programok szervezése, lebonyolítása Hagyományőrző tanfolyamok, kézműves foglalkozások szervezése
Felnőttképzés és egyéb oktatás témakörében programok szervezése
Egészségmegőrző előadások, programok szervezése
.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Művelődésszervező , andragógus,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, nem áll foglalkoztatás gyakorlástól eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Jó kommunikációs készség, kreativitás, együttműködési készség, önállóság a munkavégzésben, jó problémamegoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, álláshely betöltéséhez szükséges végzettséget tanúsító okiratok másolata, Pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bugyi Andrásné nyújt, a 06/76-558-164 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szabadszállási Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (6080 Szabadszállás, Honvéd út 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 23-223/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Művelődésszervező.         Postai úton, a pályázatnak a Szabadszállási Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (6080 Szabadszállás, Honvéd út 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 23-223/2016, valamint a munkakör megnevezését: Művelődésszervező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757492   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.