Óvodapedagógus

Szabadhídvégi Napsugár Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szabadhídvégi Napsugár Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 évig tartó –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8138 Szabadhídvég, Fő utca 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása. A helyi pedagógiai programnak megfelelően a 3-7 éves gyermekek testi, lelki, szellemi fejlődésének segítése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

        kompetencia alapú óvodai nevelési program ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        színvonalas módszertani eszköztár ismerete, IKT eszközök használata együttműködő készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz; végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata; 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a bűntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé; a pályázó nyilatkozata, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Burdohány Edina nyújt, a 0620/269-8326 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szabadhídvégi Napsugár Óvoda címére történő megküldésével (8138 Szabadhídvég, Fő utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-3/10/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Szabadhídvégi Napsugár Óvoda címére történő megküldésével (8138 Szabadhídvég, Fő utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-3/10/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Burdohány Edina részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 21.

ID: 3397544   Megjelentetés dátuma: 2018.05.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.