Könyvtáros

Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár

A munkavégzés helye
Fejér megye
Munkaidő
részmunkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8151 Szabadbattyán, Árpád utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyermek és felnőtt könyvtári olvasószolgálat ellátása. A könyvtárba érkező könyvekről és egyéb dokumentumokról azonosításra alkalmas bibliográfiai leírásokat készít a könyvtár által használt integrált számítógépes rendszerben. Állománygondozás-karbantartás, állománygyarapítás. Könyvtári rendezvények, klubfoglalkozások szervezése, lebonyolítása. Pályázatírás, éves statisztika, beszámoló készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, könyvtáros vagy informatikus könyvtáros szak,

        könyvtárosi - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Integrált könyvtári rendszerek ismerete,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, Könyvtáros informatikus,

        Gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret,

        A könyvtárosi munkafolyamatok teljes körű ismerete

Elvárt kompetenciák:

        Nagyfokú munkabírás, terhelhetőség,,

        Precizitás, pontosság,

        kommunikációs, alkalmazkodó és együttműködő készség,

        önálló problémamegoldó készség.,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó szintű Jó kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        részletes szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Dóra megbízott igazgató nyújt, a 22/363-316, 30/432-8693 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár címére történő megküldésével (8151 Szabadbattyán, Árpád utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/6-5/2017 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár címére történő megküldésével (8151 Szabadbattyán, Árpád utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/6-5/2017, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

        Személyesen: Molnár Dóra megbízott igazgató, Fejér megye, 8151 Szabadbattyán, Árpád utca 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat zárt borítékban, 1 példányban, postai úton kérjük megküldeni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szabadbattyan.hu - 2017. november 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 21.

ID: 3250819   Megjelentetés dátuma: 2017.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.