Óvodapedagógus

Sümegcsehi Lurkó Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Sümegcsehi Lurkó Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8357 Sümegcsehi, Kossuth utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodás korú gyermekek nevelése, gondozása, iskolára való felkészítése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

        magyar állampolgár, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz, főiskolai oklevél másolata, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pap Jánosné nyújt, a 06/304859426 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sümegcsehi Lurkó Óvoda címére történő megküldésével (8357 Sümegcsehi, Kossuth utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Sümegcsehi Lurkó Óvoda címére történő megküldésével (8357 Sümegcsehi, Kossuth utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Személyesen: Pap Jánosné, Zala megye, Kossuth Sümegcsehi, utca 1 . .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 19.

ID: 2731295   Megjelentetés dátuma: 2016.09.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.