Hatósági irodavezető

Sülysápi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Sülysápi Polgármesteri Hivatal
Hatósági Iroda

hatósági irodavezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2241 Sülysáp, Szent István tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 14. Hatósági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

− A Sülysápi Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájának vezetése, az Iroda által elkészített iratok kiadmányozása, − a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi, társasházak felügyeletével kapcsolatos, szabályszegési, illetőleg a mezőgazdasági földterületek forgalmához kapcsolódó ügyek intézése,
− a jegyző helyettesítése.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Sülysápi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának (osztályvezetői besorolás, 20 % illetménykiegészítés) rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga,,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        − egyetemi jogi vagy közigazgatási végzettség, − hatósági feladatkörben szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        − fényképes szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 5. mellékletében foglalt adattartalommal (az önéletrajz kizárólag ebben a formában nyújtható be!), − végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata, − nyilatkozat büntetlen előéletről (kinevezés esetén 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni), − nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,

        − nyilatkozatban való hozzájárulás, hogy a pályázatban foglalt személyes adatokat a döntésben érintettek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Tóth Krisztina jegyző nyújt, a 06-29/635-435 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sülysápi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2241 Sülysáp, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/5613/2016 , valamint a munkakör megnevezését: hatósági irodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Sülysápi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2241 Sülysáp, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/5613/2016, valamint a munkakör megnevezését: hatósági irodavezető.

        Elektronikus úton dr. Tóth Krisztina jegyző részére a jegyzo@sulysap.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör betöltéséről személyes meghallgatást követően a jegyző dönt a polgármester egyetértésével. Személyes meghallgatásra csak a benyújtott pályázati anyaguk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor. A kinevezéskor 6 hónapos próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Sülysáp Város honlapja (www.sulysap.hu)

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761524   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.