Igazgató

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Központi Gyermekkonyha

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. 01. 01.- 2021. 12. 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Besenyő utca 11-13.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézmény alapító okiratában szabályozott közüzemi szolgáltatások szakszerű, célszerű és gazdaságos biztosítása, a szolgáltatások megszervezése, a szervezet irányítása, a munkáltatói jogok és kötelezettségek gyakorlása az Intézmény alkalmazottai vonatkozásában

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, vendéglátó-ipari, kereskedelmi, pénzügyi, számviteli szakirányú szakképesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Németh Ádám nyújt, a 99/515-298 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése címére történő megküldésével (9401 Sopron, Pf. 127 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 62936/2016. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése címére történő megküldésével (9400 Sopron, Fő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 62936/2016., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A hatályos jogszabályok alapján

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.sopron.hu - 2016. október 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sopron.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772023   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.