Óvodapedagógus

Somogyszentpáli Tündérrózsa Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Somogyszentpáli Tündérrózsa Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8705 Somogyszentpál, Kossuth tér 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása az intézményben, az óvodai gyermekcsoportban a helyi Pedagógiai Program és a munkaköri leírás alapján az irányadó jogszabályok szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

        Óvónői munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Büntetlen előélet, Kjt szerinti próbaidő vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai Önéletrajz, iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Berényi Sándor nyújt, a 06-85/339-303 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Somogyszentpáli Tündérrózsa Óvoda címére történő megküldésével (8705 Somogyszentpál, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3-3/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Somogyszentpáli Tündérrózsa Óvoda címére történő megküldésével (8705 Somogyszentpál, Kossuth tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3-3/2016, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

vagy

        Elektronikus úton Dr. Berényi Sándor részére a somogyszentpal@somogy.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 21.

ID: 2733190   Megjelentetés dátuma: 2016.09.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.