Belső pályázat Tagóvodavezető

Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde Jutai Tagóvodája

Belső pályázat Tagóvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.01.01-től 2021.12.31-ig -ig szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7431 Juta, Dózsa György utca 29.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Biztosítja az alapdokumentumok szerinti szakszerű és törvényes működést.
Együtt működik a központi óvodával. Pontosan adminisztrál, adatokat szolgáltat.
Irányítja, ellenőrzi a tagóvodában folyó oktató-nevelő munkát.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

        Óvodapedagógusi munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű vezetői készség,

        Kiváló szintű együttműködési képesség,

        Jó szintű tervező, szervező, empátiás készség,

        Kiváló szintű szaktudás,

        Kiváló szintű kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Vezetői program

        Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat a pályázattal kapcsolatos személyes adatok kezeléséről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kurucz Gáborné nyújt, a 0682/489042 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde címére történő megküldésével (7443 Somogyjád, Béke utca 1/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 606/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Belső pályázat Tagóvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde címére történő megküldésével (7443 Somogyjád, Béke utca 1. A ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 606/2016, valamint a munkakör megnevezését: Belső pályázat Tagóvodavezető.

vagy

        Elektronikus úton Kurucz Gáborné részére a kuruczgaborne74@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Kurucz Gáborné , Somogy megye, 7443 Somogyjád, Béke utca 1/A. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Tagóvoda alkalmazotti közösségének véleményezését követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 19.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831922   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.