Óvodapedagógus

Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.01.01-2017.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7444 Osztopán, Fő utca 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Helyi nevelési programmal való azonosulás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kommunikációs készség,

        Jó szintű együttműködési képesség,

        Jó szintű empátiás készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kurucz Gáborné nyújt, a 0682489042 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde címére történő megküldésével (7443 Somogyjád, Béke utca 1/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 607/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde címére történő megküldésével (7443 Somogyjád, Béke utca 1. A ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 607/2016, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

vagy

        Elektronikus úton Kurucz Gáborné részére a kuruczgaborne74@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Kurucz Gáborné , Somogy megye, 7443 Somogyjád, Béke utca 1/A. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 19.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831881   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.