Könyvtáros, könyvtáros informatikus

Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár
megyei hálózati osztály

osztályvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Dóm tér 1-4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megyei települési könyvtárak módszertani feladatainak ellátásának vezetése. A KSZR feladatok tervezése, szervezése, koordinálása. A megye könyvtári rendszerére vonatkozó adatok összegyűjtése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

        B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        vezetői - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        Gyakorlott szintű Hálózatismeret,

        számszerűsítési és elemzési készség

Elvárt kompetenciák:

        döntéselőkészítés, ismeretátadás, problémafelismerés, közgazdasági szemlélet,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű problémamegoldó- és döntési képesség, szervezőkészség, kommunikáció, felelősségtudat, csapatmunka

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        motivációs levél, végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, részletes önéletrajz, szakmai és vezetői tapasztalatot igazoló dokumentum, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nincs büntetés vagy eltitltás alatt, a pályázat megismerését biztosító hozzájárulási nyilatkozat

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sikaláné Sánta Ildikó nyújt, a 06-20-587-53-83 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dóm tér 1-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 336-1/2016 , valamint a beosztás megnevezését: könyvtáros, könyvtáros informatikus.         Postai úton, a pályázatnak a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár címére történő megküldésével (6701 Szeged, Pf. 441. -. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 336-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros, könyvtáros informatikus.

vagy

        Elektronikus úton Sikaláné Sánta Ildikó részére a sikala@sk-szeged.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szeged MJV Önkormányzat honlapja - 2016. szeptember 21.

        Somogyi-könyvtár honlapja - 2016. szeptember 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sk-szeged.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 23.

ID: 2735531   Megjelentetés dátuma: 2016.09.24.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.