Gyógyászati segédeszköz-forgalmazó

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
HOLISZTIKA Gyógynövény és Gyógyászati Segédeszköz forgalmazó Szaküzlet

Gyógyászati segédeszköz-forgalmazó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 20-32.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A forgalmazható gyógyászati segédeszközök kiszolgálása orvosi vény alapján társadalombiztosítási támogatással, illetve a vásárló egyéni megrendelése alapján társadalombiztosítási támogatási nélkül.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, gyógyászati segédeszköz-forgalmazó, és/vagy gyógyszertári szakasszisztensi végzettség; magyar állampolgárság; büntetlen előélet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz; iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentum hiteles másolata; érvényes erkölcsi bizonyítvány; nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a bíráló bizottság tagjai megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Héra Eszter ápolási igazgató nyújt, a 82/501-302 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 20-32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/04422-000/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Gyógyászati segédeszköz-forgalmazó.         Postai úton, a pályázatnak a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 20-32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/04422-000/2016, valamint a munkakör megnevezését: Gyógyászati segédeszköz-forgalmazó.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató jogkör gyakorlója által összehívott bizottság előtti személyes meghallgatás.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház - 2016. október 7.

        www.aeek.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kmmk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757520   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.