Gyermekvédelmi gyám

Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Óvoda, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Óvoda, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

Gyermekvédelmi gyám

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8700 Marcali, Berzsenyi utca 114.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekvédelmi gyám területi feladatot lát el Nagyatád és környéke tekintetében. Feladata a szakellátásban élő gyermekek számára a gyermeki jogok érvényesülésének biztosítása, valamint törvényes képviselet biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, Jogász, igazgatásszervező, felsőfokú szociális alapvégzettségű személy, pedagógus, pszichológus vagy mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, oklevéllel rendelkező: védőnő, teológus, hittanár, hittantanár,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Gyermekvédelmi ellátásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Óvoda, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Titkárság/0183-020/2 , valamint a munkakör megnevezését: Gyermekvédelmi gyám.         Postai úton, a pályázatnak a Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Óvoda, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével (8700 Marcali, Berzsenyi utca 114. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Titkárság/0183-020/2, valamint a munkakör megnevezését: Gyermekvédelmi gyám.

        Elektronikus úton Tóth Róbertné részére a titkarsag@liveedu.smogyvi.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

ID: 2763426   Megjelentetés dátuma: 2016.10.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.