Műszaki irodavezető

Solymári Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Solymári Polgármesteri Hivatal
Műszaki Iroda

Műszaki irodavezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2083 Solymár, József Attila utca 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati beruházási, felújítási, műszaki feladatok ellátása, szerződések előkészítése. Beruházással kapcsolatos Képviselő-testületi előterjesztések elkészítése. A településen folyó önkormányzati beruházások előkészítésében, lebonyolításában való részvétel, illetve adott műszaki feladat teljes koordinálása. Pályázatok, közbeszerzési eljárások műszaki előkészítésében, megvalósításában való részvétel. Építéshatósági feladatok ellátása. Műszaki Iroda munkájának irányítása. Együttműködés a település főépítészével, megbízott tervezőkkel, illetve az intézmények vezetőivel valamint a Településfejlesztési Bizottsággal.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Műszaki szakirányú végzettség,

        Önkormányzatoknál szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Önkormányzatoknál szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Erkölcsi bizonyítvány, fényképes önéletrajz (Kttv. 5.sz. melléklet), motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok másolata, hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez. Kinevezés esetén 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnárné Berényi Zsófia nyújt, a 06-26-560-600/132 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Solymári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2083 Solymár, József Attila utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V-112-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki irodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Solymári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2083 Solymár, József Attila u. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V-112-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: Műszaki irodavezető.

        Elektronikus úton Molnárné Berényi Zsófia humánpolitikai előadó részére a munkaugy@solymar.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Molnárné Berényi Zsófia, Pest megye, 2083 Solymár, József Attila utca 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 12.

ID: 3334697   Megjelentetés dátuma: 2018.03.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.