Szakács

Soltszentimre Község Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Soltszentimre Község Önkormányzata - Konyha

Szakács

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6223 Soltszentimre, Szentimre . utca 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az élelmezésvezető közreműködése mellett, a megfelelő adagszámban és alkalommal a higiénés és egyéb elvárások betartásával- az ételek elkészítése, adagolásában való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, szakács,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok (bizonyítvány) másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy István polgármester vagy Rakonczay Mária Hermina jegyző nyújt, a 78/445-344 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Soltszentimre Község Képviselő-testülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 955-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Szakács .         Postai úton, a pályázatnak a Soltszentimre Község Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6223 Soltszentimre, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 955-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: Szakács .

        Elektronikus úton Rakonczay Mária Hermina jegyző részére a szentimrejegyzo@t-online.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Nagy István polgármester, Bács-Kiskun megye, 6223 Soltszentimre, Hősök tere 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        soltszentimre. hu - 2016. november 14.

        Soltszentimre Község Önkormányzatának hirdetőtáblája

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2813002   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.