Óvodapedagógus

Sípos Utcai Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Sípos Utcai Óvoda
Sípos Utcai Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4034 Debrecen, Sípos utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

3-7 éves gyermekek nevelése, személyiségfejlesztése Pedagógiai Programunk alapján, beosztásához kapcsolódó tanügyi dokumentumok vezetése. Differenciált egyéni fejlesztés, tehetséggondozás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szakvizsgázott óvodapedagógus ,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, - Büntetlen előélet, továbbá a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés - Cselekvőképesség, - Magyar állampolgárság,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, P 2-es óvodapedagógus,

        tehetséggondozó szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        kiváló szakmai együttműködés

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű módszertani felkészültség, elhivatottság, tolerancia, empátia, rugalmasság,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű tehetséggondozási képzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, - Fényképes szakmai önéletrajz, - Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, - Kinevezés esetén: 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt.66.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sípos Utcai Óvoda címére történő megküldésével (4034 Debrecen, Sípos utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 52/513/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Sípos Utcai Óvoda címére történő megküldésével (4034 Debrecen, Sípos utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 52/513/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

        Elektronikus úton Nagyné Ambrus Györgyi Ilona részére a sipos@ovoda.debrecen.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        debrecen.hu - 2016. október 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757444   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.