Biológia-testnevelés szakos középiskolai tanár

Siófoki Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Siófoki SZC Mathiász János Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Biológia-testnevelés szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8630 Balatonboglár, Szabadság utca 41.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

középiskolai oktatás

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, biológia szakos középiskolai tanár, testnevelés szakos középiskolai tanár,

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        jó szervezőkészség, számítógép-kezelői ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 8. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balog Krisztián nyújt, a 06-30/436-5773 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Siófoki Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8601 Siófok, Pf.: 127 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HU/0426-000/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Biológia-testnevelés szakos középiskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Siófoki Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8600 Siófok, Bakony utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HU/0426-000/2016, valamint a munkakör megnevezését: Biológia-testnevelés szakos középiskolai tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amennyiben a pályázó csak az egyik végzettséggel rendelkezik (vagy testnevelő vagy biológia tanár), akkor az alkalmazása részmunkaidőben vagy óraadóként valósulhat meg.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mathiasz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 20.

ID: 2820256   Megjelentetés dátuma: 2016.11.21.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.