Óvodapedagógus

Sióagárdi Közös Óvodafenntartó Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kölesdi Közös Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi Kistormási Tagóvodája

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű GYES-en lévő óvodapedagógus helyettesítése előrelá –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7068 Kistormás, Dózsa utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vegyes életkorú csoport vezetése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, motivációs levél, egészségügyi alkalmasság, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban szereplő személyes adatait az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 14. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sióagárdi Közös Óvodafenntartó Társulás címére történő megküldésével (7052 Kölesd, Dózsa utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 64/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Sióagárdi Közös Óvodafenntartó Társulás címére történő megküldésével (7171 Sióagárd, Kossuth Lajos utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 64/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok érvényességi vizsgálatát követően történik a kiválasztás.A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati kiírást visszavonására, az eredménytelenség megállapítása esetén az ismételt pályázat kiírására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Kölesd Község honlapja - 2016. szeptember 22.

        Kistormás Község honlapja - 2016. szeptember 22.

        Sióagárd Község honlapján - 2016. szeptember 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 21.

ID: 2733186   Megjelentetés dátuma: 2016.09.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.