Könyvtáros

Semmelweis Egyetem

A munkavégzés helye
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Semmelweis Egyetem

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem, Külső Klinikai Tömb
Urológiai Klinika

Könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1085 , Üllői út 78/b.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Urológiai Klinika könyvtárosi feladatainak ellátása. Tudományos adatbázisok kezelése. Könyvtári leltár készítése. Könyvtárhoz kapcsolódó szakmai tárgyú adminisztratív feladatok elvégzése. Titkársági feladatok elvégzése, a titkárnő helyettesítése esetén.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szakirányú végzettség,

        Informatikus könyvtáros végzettség

        Angol és/vagy német nyelvből középfokú nyelvvizsga

        MS Office felhasználói szintű ismerete

        Integrált könyvtári rendszerek ismerete

        Büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Minimum 1-2 éves könyvtári gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

        Megbízható, precíz, pontos munkavégzés,

        Jó kommunikációs készség szóban és írásban,

        Magas fokú problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

        Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék

        A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére.

        A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani.

        Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.

        Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. június 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 45868/AOURO/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 45868/AOURO/2018, valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros.

        Elektronikus úton az ügyintéző részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2018. május 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4
hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel hivatkozási számot: 45868/AOURO/2018

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 6.

ID: 3382680   Megjelentetés dátuma: 2018.05.07.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.