Ügyintéző (ügyfélszolgálati munkatárs)

Semmelweis Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem, Pető András Kar
Dékáni Hivatal

Ügyintéző (ügyfélszolgálati munkatárs)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1125 , Kútvölgyi út 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a) szolgáltatásértékesítési folyamatok bonyolítása az értékesítési csatornákon, b)
szolgáltatás adminisztrációs folyamatok bonyolítása, c) ügyfél kommunikációs
folyamatok bonyolítása, d) belső ügyfélszolgálati folyamatok végrehajtása (például
jelenléti ívek, kiutazással kapcsolatos költségtérítési nyomtatványok) e) irodaszer
rendelés, f) szerződések figyelemmel kísérése (lejárat) g) reklamációs folyamat
kezelése, h) adminisztrációs, iratkezelési, iktatási folyamatok kezelése, i)
továbbképzési feladatok, j) különböző tanúsítványok kiadásának koordinálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        MS Office (különösen Excel, Word) magas szintű ismerete

        Angol nyelvismeret önálló kommunikációs szinten

        Büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből középfokú nyelvvizsga

        Orosz nyelv ismerete

        Német nyelv ismerete

        Felsőfokú végzettség

        Tapasztalat a szerződéses partnerekkel való kommunikációban, szervezési feladatokban

Elvárt kompetenciák:

        Megbízható személyiség,

        Pontos feladatvégzés,

        Önálló munkavégzés,

        Jó kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

        Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék

        A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére.

        A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani.

        Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.

        Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 33949/KEEGF/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Ügyintéző (ügyfélszolgálati munkatárs).         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 33949/KEEGF/2018, valamint a munkakör megnevezését: Ügyintéző (ügyfélszolgálati munkatárs).

        Elektronikus úton az ügyintéző részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2018. április 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4
hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel hivatkozási számot: 33949/KEEGF/2018

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 16.

ID: 3364859   Megjelentetés dátuma: 2018.04.17.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.