Könyvtáros

Semmelweis Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
Szemészeti Klinika

Könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1085 , Mária utca 39.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Állománygyarapítási feladatok. Olvasószolgálati feladatok ellátása. Tájékoztatás magyar és idegen nyelvű adatbázisokból. Dokumentumok formai és tartalmi feltárása. Integrált könyvtári rendszer használata. Adatbázis-építés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetemi végzettség, szakirányú végzettség,

        Büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        HUNTÉKA integrált könyvtári rendszer ismerete

        A szakterületen szerzett gyakorlat

        Angol nyelv középfokú ismerete

Elvárt kompetenciák:

        Empátia,

        Jó kommunikációs készség,

        Csapatszellem,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

        Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék

        Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 72493/AOSZE/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 72493/AOSZE/2017, valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros.

        Elektronikus úton az ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweis-univ.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2017. szeptember 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységben a próbaidő mértéke 4
hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 72493/AOSZE/2017

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 10.

ID: 3184707   Megjelentetés dátuma: 2017.09.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.