Ügyvivő szakértő (bérszámfejtő)

Semmelweis Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság - Munkaügyi Igazgatóság

Ügyvivő szakértő (bérszámfejtő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1085 Budapest, Üllői út 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A bérszámfejtési feladatkörében:
-A KIRA csatlakozással összefüggésben közreműködik a visszaérkező adatok ellenőrzésében;
-illetményszámfejtéséhez szükséges adatok – így különösen a levonások, kedvezmények, többletfeladat, számlaszám – rögzítése;
-megbízási szerződések rögzítése, kezelése, számfejtése a teljesítésigazolások alapján
-havi zárást megelőző egyeztetés;
-kereseti kimutatások, adó- és járulék elszámolásával kapcsolatos igazolások kiadása;
-jövedelemigazolások elkészítése és kiadása nyugdíjazáshoz;
-igazolások kiállítása, leszereléssel kapcsolatos intézkedések, igazolások kiadása;
-a folyamatosan beérkező anyagok adatrögzítés előtti ellenőrzése, szükség szerinti korrekció, hiánypótlás;
-adatrögzítést követő, párban történő tételes ellenőrzés;
-havi számfejtést megelőző próbaszámfejtés ellenőrzése, szükség szerinti korrekció;
-havi és éves adóbevallást megelőző ellenőrzés;
-eseti jelleggel teljes körű ellenőrzés belső vagy külső szerv – így különösen Ellenőrzési Igazgatóság, minisztérium, NAV – vizsgálata alapján a hiba okainak feltárása és megszüntetése érdekében;

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Szakirányú végzettség,

        Büntetlen előélet és cselekvőképesség

        1-5 év szakmai gyakorlat

        MS Office felhasználói szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        SAP és KIRA ismerete

        Egészségügyi/felsőoktatási intézményben szerzett korábbi tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        Precíz munkavégzés,

        Megbízható személyiség,

        Jó kommunikációs készség,

        Problémamegoldó készség,

        Rugalmasság, önálló és csapatban történő munkavégzésre való képesség,

        Terhelhetőség, szervezőkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

        Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék

        Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 81304/KEEGF/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Ügyvivő szakértő (bérszámfejtő).         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 81304/KEEGF/2016, valamint a munkakör megnevezését: Ügyvivő szakértő (bérszámfejtő).

        Elektronikus úton Ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweis-univ.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2016. november 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységben a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 81304/KEEGF/2016 - Bérezés megegyezés szerint

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 29.

ID: 2833756   Megjelentetés dátuma: 2016.11.30.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.