Gazdasági ügyintéző

Semmelweis Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
Külső Klinikai Tömb - Neurológiai Klinika

Gazdasági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1083 Budapest, Üllői út 78.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kimenő és bejövő számlák kezelése, megrendelések és szerződések előkészítése, munka- és bérügyi adatrögzítés, be- és kilépő dolgozókkal kapcsolatos adminisztratív feladatok, pénztárkönyv vezetése, kis- és nagy értékű tárgyi eszközök nyilvántartásának vezetése, kapcsolattartás a szakigazgatóságokkal

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, középfokú pénzügyi (szakirányú) végzettség,

        Büntetlen előélet és cselekvőképesség

        Felhasználói szintű MS Office ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú szakirányú végzettség

        Egészségügyi/oktatási területen szerzett tapasztalat

        SAP rendszer ismerete

        Angol vagy német középfokú nyelvismeret

Elvárt kompetenciák:

        Önálló és pontos munkavégzés, jó szervező és problémamegoldó képesség,

        Felelősségtudat, csapatmunka, flexibilitás ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

        Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék

        Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 75307/AONEU/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 75307/AONEU/2016, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági ügyintéző.

        Elektronikus úton Ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweis-univ.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2016. november 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységben a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 75307/AONEU/2016

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 26.

ID: 2828849   Megjelentetés dátuma: 2016.11.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.