Ügyintéző

Semmelweis Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
Magatartástudományi Intézet

Ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézeti adminisztráció kezelése. A Poszeidon iktatórendszer kezelése, postázás intézése. Vendégfogadás-tárgyalás esetén reprezentáció előkészítése. Javítások, karbantartások ügyintézése. Anyagigénylés összeállítása, rendelése, azok tárolása a gazdasági vezető (ügyintéző) felügyeletével. Tananyagok, jegyzetek előkészítése, nyomdába küldése, másolás, sokszorosítás. Tanteremügyek intézése (foglalás, helycsere, ezzel kapcsolatban hallgatók értesítése). Oktatók hallgatói értékelésének összesítése, nyilvántartása. Tanulmányi ügyek intézése: Neptun adminisztráció; kérvények, felmentések, vizsgajelentkezés. Diákokkal való kapcsolattartás oktatási, adminisztratív ügyekben (angol és német nyelven is!). Kiemelt feladata a német nyelvű hallgatók felvilágosítása, ügyeinek intézése, német nyelvű hallgatói levelek megválaszolása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, Érettségi bizonyítvány ,

        Büntetlen előélet és cselekvőképesség

        Angol nyelv legalább alapfokú ismerete

        MS Office felhasználói szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Oktatási adminisztrációban szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        Jó kommunikációs készség: kiemelten fontos a kommunikációs képesség német nyelven.,

        Az angol nyelvű kommunikálás képessége előnyt jelent, alapfokú angol nyelvtudást elvárt,

        Határidők betartásának kéepssége,

        Pontos munkavégzés,

        Gyors reagálási készség,

        Jó problémamegoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

        Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék

        Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 76870/AOMAG/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 76870/AOMAG/2016, valamint a munkakör megnevezését: Ügyintéző.

        Elektronikus úton Ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweis-univ.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2016. november 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységben a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 76870/AOMAG/2016

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 25.

ID: 2828236   Megjelentetés dátuma: 2016.11.26.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.