Ügyvivő szakértő (beszerzési szakreferens)

Semmelweis Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
Beszerzési Igazgatóság

Ügyvivő szakértő (beszerzési szakreferens)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1091 Budapest, Üllői út 55.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

-Beszerzési és központosított közbeszerzési (KEF) eljárások teljes körű lefolytatásával összefüggő feladatok ellátása, tárgyalások lefolytatása, döntés előkészítés, -Beszerzési eljárásokhoz kapcsolódó adat- és információszolgáltatási feladatok végrehajtása, -Beszerzési ügyekben Semmelweis Egyetemen belüli kapcsolattartás, együttműködés az igénylő és szakértő szervezeti egységekkel,
-Beszerzési kérdésekben vélemények, állásfoglalások készítése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Felsőfokú iskolai végzettség (műszaki/jogi/gazdasági/közigazgatási),

        Büntetlen előélet és cselekvőképesség

        Beszerzési tapasztalat, legalább 2-4 év igazolt szakmai gyakorlattal

        MS Office felhasználói szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közbeszerzési referens OKJ szakképesítés

        Közbeszerzésben szerzett gyakorlat

        Angol vagy német nyelvből államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű idegennyelvismeret

Elvárt kompetenciák:

        Jó kommunikációs- és tárgyalókészség,

        Önállóság, pontosság, megbízhatóság,

        Terhelhetőség,

        Ügyfél centrikus hozzáállás,

        Stressztűrés, kitartás,

        Felhasználói szintű számítógépes ismeretek,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

        Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék

        Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25421-12/GFIBSZI/201 , valamint a munkakör megnevezését: Ügyvivő szakértő (beszerzési szakreferens).         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25421-12/GFIBSZI/201, valamint a munkakör megnevezését: Ügyvivő szakértő (beszerzési szakreferens).

        Elektronikus úton Ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweis-univ.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2016. november 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységben a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 25421-12/GFIBSZI/2016

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 25.

ID: 2828208   Megjelentetés dátuma: 2016.11.26.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.