Ügyintéző (humánpolitikai)

Semmelweis Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
Egészségtudományi Kar - Kari Gazdasági Igazgatási Egység

ügyintéző (humánpolitikai)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Egészségtudományi Karon a Kar szervezeti egységeinek vonatkozásában:
-A közalkalmazottakkal kapcsolatos munkaügyi és humánpolitikai adminisztrációs feladatok teljes körű előkészítése.
-Személyügyi nyilvántartás kezelése.
-Munkáltatói döntések, kari tanácsi előterjesztések (vezetői megbízások, állami és egyetemi kitüntetések, pályázati kiírások, stb.) munkajogilag megalapozott előkészítése. -Az oktatói életpályához szükséges humánpolitikai adatok kezelése, nyilvántartása. -Az SAP HR-ben időrögzítési adatok kezelése, nyilvántartása, ellenőrzése. -Statisztikák, adatszolgáltatások készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, HR/személyügy/munkaügy területén szerzett szakképesítés,

        Büntetlen előélet és cselekvőképesség

        Területet érintő jogszabályi környezet ismerete

        Felhasználói szintű MS Office ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskolai vagy egyetemi szakirányú végzettség

        Felsőoktatási intézménynél szerzett szakmai tapasztalat

        Legalább 3 év HR/munkaügyi/személyügyi területen szerzett szakmai tapasztalat

        Poszeidon iktatórendszer felhasználói szintű ismerete

        SAP HR modul ismerete

Elvárt kompetenciák:

        Pontosság, precizitás,

        Önállóság, rendszerszintű gondolkodás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

        Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék

        Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 78506-2/EFFGI/2016 , valamint a munkakör megnevezését: ügyintéző (humánpolitikai) .         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 78506-2/EFFGI/2016, valamint a munkakör megnevezését: ügyintéző (humánpolitikai) .

        Elektronikus úton Ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweis-univ.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2016. november 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységben a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 78506-2/EFFGI/2016

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824364   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.