Klinikai főorvos vagy klinika szakorvos (nukleáris medicina és/vagy radiológus szakorvos) 4 fő

Semmelweis Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
Nukleáris Medicina Központ

klinikai főorvos vagy klinika szakorvos (nukleáris medicina és/vagy radiológus szakorvos) 4 fő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1082 Budapest, Üllői út 78/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Járóbeteg ellátás keretében izotóp diagnosztikai, hibrid, ill. CT vizsgálatok végzése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Általános orvosi diploma és nukleáris medicina (izotópdiagnosztika) és/vagy radiológus szakorvosi képesítés,

        Büntetlen előélet és cselekvőképesség

        Legalább egy világnyelv aktív ismeretével rendelkezik

        Alkalmas a tevékenység vezetésére, összehangolására

        Klinikai főorvosi kinevezésnél: legalább 10 éven keresztül különlegesen magas szintű diagnosztikai és/vagy terápiás tevékenységet fejtett ki

        Klinikai szakorvosi kinevezésnél: legalább 5 éven keresztül különlegesen magas szintű diagnosztikai és/vagy terápiás tevékenységet fejtett ki

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Több éves szakmai tapasztalat

        PET-CT vizsgálatok végzésében szerzett szakmai gyakorlat

        Német és/vagy angol nyelv ismerete

        MedSol rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

        Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék

        Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 76592/KEEGF/2016 , valamint a munkakör megnevezését: klinikai főorvos vagy klinika szakorvos (nukleáris medicina és/vagy radiológus szakorvos) 4 fő.         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 76592/KEEGF/2016, valamint a munkakör megnevezését: klinikai főorvos vagy klinika szakorvos (nukleáris medicina és/vagy radiológus szakorvos) 4 fő.

        Elektronikus úton Hétváriné Varga Bernadett részére a hetvarine.bernadett@semmelweis-univ.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2016. november 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységben a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 76592/KEEGF/2016 A munkakör részmunkaidős foglalkoztatás keretében is betölthető.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 16.

ID: 2816684   Megjelentetés dátuma: 2016.11.17.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.