Adjunktus

Semmelweis Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
Egészségtudományi Kar Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikai Ismeretek Tanszék

adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 , Vas utca 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános feladatok: magas színvonalú elméleti és gyakorlati oktatómunka, részvétel az oktató-nevelő (pld. gyakorlatvezetés, tantermi előadás, TDK nevelőmunka, továbbképzés) és tudományos munkában. Ellátandó feladatok: - szülészet-nőgyógyászat és ápolástana, klinikai szimuláció és szimulációs esettanulmányok tantárgyak elméleti és gyakorlati oktatása magyar és angol nyelven, - részvétel a BSc program tanterv és tananyag – fejlesztésben, új tantárgyak indításában, a szimulációs oktatás gyakorlatának fejlesztésében, - részvétel a szakmai hazai és nemzetközi programok szervezésében, az angol nyelvű szülésznő képzés fejlesztésében és koordinálásában, - szakdolgozatok és egyetemi diplomamunkák témavezetése és opponálása, - oktatási segédanyagok és jegyzetek készítése, - kutatásban való részvétel, rendszeres publikációs tevékenység hazai és nemzetközi szinten.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Okleveles ápoló egyetemi végzettség,

        Angol nyelv társalgási szintű nyelvtudás,

        tudományos fokozat

        felsőoktatásban szerzett több éves oktatói tapasztalat

        büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        képzettségeket igazoló okiratok másolata, tudományos fokozat igazolása, nyelvvizsga bizonyítvány másolata

        a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázatában szereplő adatokat a jogszabályokban és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék

        az MTMT rendszeréből kinyomtatott tudományos lista és tudománymetriai táblázat (az Egyetem Központi Könyvtára által hitelesítve)

        a Központi Könyvtárnak 10 munkanapra van szüksége a hitelesítés elvégzésére, mely időt kérünk figyelembe venni a felterjesztések Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságra történő megküldéskor

        "Kérdőív az adjunktusi, tudományos főmunkatársi kinevezések elbírálásához" c. adatlap (beszerezhető az Egyetem Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságnál vagy letölthető a http://semmelweis.hu/human358 honlapról)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Karazsia Kitti nyújt, a 06/1/459-1500/55283 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori fsz. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 67535/EFFGH/2016 , valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 67535/EFFGH/2016, valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2016. október 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772239   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.