Ügyintéző

Semmelweis Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magatartástudományi Intézet

ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1089 , Nagyvárad tér 4. XX.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézeti adminisztráció kezelése. A Poszeidon iktatórendszer kezelése, postázás intézése, postabontás, telefonok fogadása. Vendégfogadás, tárgyalás esetén reprezentáció előkészítése. Javítások, karbantartások ügyintézése. Anyagigénylés összeállítása, rendelése, azok tárolása a gazdasági vezető (ügyintéző) felügyeletével. Tananyagok, jegyzetek előkészítése, nyomdába küldése, máslás, sokszorosítás. Tanteremügyek intézése (foglalás, helycsere, ezzel kapcsolatban hallgatók értesítése). Oktatók hallgatói értékelésének összesítése, nyilvántartása.
Tanulmányi ügyek intézése: Neptun adminisztráció: kérvények, felmentések, vizsgajelentkezés. Diákokkal való kapcsolattartás oktatási, adminisztratív ügyekben (angol és német nyelven is). Kiemelt feladata a német nyelvű hallgatók felvilágosítása, ügyeinek intézése, német nyelvű hallgatói levelek megválaszolása, a Külföldi Hallgatók Titkárságával történő kapcsolattartás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Ms Office felhasználói szintű ismerete

        Büntetlen előélet és cselekvőképesség

        Jó kommunikációs készség: kiemelten fontos a kommunikációs képesség német nyelven.

        Határidők betartásának képessége

        Pontos munkavégzés

        Gyors reagálási készség

        Jó problémamegoldó készség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Oktatási adminisztrációban szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

        Iskolai végzettség, egyéb képesítést tanúsító okiratok

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék

        Továbbá minden olyan irat, melyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 65596/AOMAG/2016 , valamint a munkakör megnevezését: ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 65596/AOMAG/2016, valamint a munkakör megnevezését: ügyintéző.

        Elektronikus úton Ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweis-univ.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier - 2016. október 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységben a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 65596/AOMAG/2016

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772201   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.