Szakasszisztens (laboratóriumi)

Semmelweis Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Szakasszisztens (laboratóriumi)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1083 , Bókay János utca 54.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vegyes mikrobiológiai minták feldolgozása, továbbá részvétel a klinikai kémiai munkában is. Vizsgálati anyagok átvétele. Előkészítés és rutin analitikai műveletek végzése. Az eredmények archiválása. Extrém laboratóriumi értékeknél azonnali konzultáció a laboratórium vezetőjével vagy helyettesével. Laboratóriumi eszközök, műszerek tisztán tartása, üzembiztonságának ellenőrzése (kontrollálás, kalibrálás), ügyelet

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés,

        Szakirányú képesítés

        Büntetlen előélet és cselekvőképesség

        MS Office felhasználói szintű ismerete

        Orvos-laboratóriumi jártasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egészségügyi intézményekben szerzett korábbi tapasztalat

        Bakteriológiai jártasság

        Mikrobiológiai és/vagy szakasszisztensi végzettség

Elvárt kompetenciák:

        Megbízható személyiség,

        Önálló, precíz, felelősségteljes munkavégzés,

        Együttműködési­, és konfliktuskezelési készség,

        Rugalmasság, önálló és csapatban történő munkavégzésre való képesség,

        Terhelhetőség, pontosság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

        Iskolai végzettség, egyéb képesítést tanúsító okiratok

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék

        Továbbá minden olyan irat, melyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 68427/AOGY1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Szakasszisztens (laboratóriumi).         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 68427/AOGY1/2016, valamint a munkakör megnevezését: Szakasszisztens (laboratóriumi).

        Elektronikus úton Ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweis-univ.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier - 2016. október 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységben a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 68427/AOGY1/2016

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772178   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.