Tanársegéd

Semmelweis Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1094 , Tűzoltó utca 37-47.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Biofizikai és Sugárbiológiai Intézetben folyó oktató, kutató tevékenységben való részvétel. Idegen nyelvű elméleti, gyakorlati oktatásban való részvétel. A munkafolyamatok, kísérletek tervezése, a TDK hallgatók munkájának irányítása. Közlemények publikálása. A szorgalmi/oktatási periódusban nem egyenletes napi munkaidő elosztással.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Természet-, orvos vagy gyógyszerész-tudományi felsőfokú végzettség (fizikus, vegyész, biológus vagy orvos, fogorvos, gyógyszerész, állatorvos) ,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        megkezdett PhD iskolai tanulmányok

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        megszerzett PhD fokozat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        PhD fokozat vagy igazolás a Doktori Iskolából a képzés megkezdéséről

        a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázatában szereplő adatokat a jogszabályokban és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék

        az MTMT rendszeréből kinyomtatott tudományos lista és tudománymetriai táblázat (az Egyetem Központi Könyvtára által hitelesítve)

        a Központi Könyvtárnak 10 munkanapra van szüksége a hitelesítés elvégzésére, mely időt kérünk figyelembe venni a felterjesztések Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságra történő megküldéskor

        képzettségeket igazoló okiratok másolata, nyelvvizsga bizonyítványok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Karazsia Kitti nyújt, a 06/1/459-1500/55283 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori fsz. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 65840/GMFEOK/2016 , valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 65840/GMFEOK/2016, valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2016. október 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772148   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.