Ügyintéző

Semmelweis Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
Külső Klinikai Tömb

ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1083 , Szigony utca 36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Fül- Orr- Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinikán elvégzendő feladatok: Anyagraktárban, raktárvezető mellett raktározási feladatok elvégzése:
• a Klinika raktárába beérkező anyag átvétele
• a raktárba beérkező anyagok Klinika rézlegeire történő feladása
• a részlegek anyagrendeléseinek összesítése
• a Klinika részlegeiről lehozott szennyes ruha átvétele, leszámolása
• tiszta ruha kiadása
• mosoda részére a szennyes ruha átadása
• a mosoda által leszállított tiszta ruha kirakodása, átvétele
• munkaruházat átvizsgálása
Laborasszisztens által meghatározott kisegítői feladatok elvégzése:
• vérminta, szövetminta szállítása a Külső Klinikai Tömb területén
• a műtőből és ambulanciáról a szállítandó minta összegyűjtése
• egyéb, a laborasszisztens által meghatározott kisegítői feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Microsoft Office felhasználói szinten való ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

        Iskolai végzettség, egyéb képesítést tanúsító okiratok

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék

        Továbbá minden olyan irat, melyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 65380/AOFUL/2016 , valamint a munkakör megnevezését: ügyintéző .         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 65380/AOFUL/2016, valamint a munkakör megnevezését: ügyintéző .

        Elektronikus úton Ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweis-univ.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier - 2016. október 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységben a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 65380/AOFUL/2016

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 16.

ID: 2769966   Megjelentetés dátuma: 2016.10.17.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.