Tudományos segédmunkatárs

Semmelweis Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
Orvosi Mikrobiológiai Intézet

tudományos segédmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1089 , Nagyvárad tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Klinikai tudományos munkákban való részvétel. Számítástechnikai analízisek, statisztikai analízisek elvégzése, adatbázisok kezelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Általános Orvosi Diploma,

        Angol nyelvből felsőfokú C típusú szakmai nyelvvizsga,

        középfokú latin nyelvvizsga

        bakteriális kommunikációk, kapcsolatok elemzésében és modellezésében szerzett jártasság

        MG-RAST program, MatLab program ismerete

        jártasság mikrobiom analízisben

        Python programnyelv ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        MSc fokozat Orvosi biotechnológia területén

        Molekuláris bionika mérnöki BSc

        PhD képzésben való részvétel

Előnyt jelentő kompetenciák:

        jó problémamegoldó képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        PhD fokozat vagy igazolás a Doktori Iskolából a képzés megkezdéséről

        képzettségeket igazoló okiratok másolata, PhD fokozat igazolása, nyelvvizsga bizonyítványok másolata

        a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázatában szereplő adatokat a jogszabályokban és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék

        az MTMT rendszeréből kinyomtatott tudományos lista és tudománymetriai táblázat (az Egyetem Központi Könyvtára által hitelesítve)

        a Központi Könyvtárnak 10 munkanapra van szüksége a hitelesítés elvégzésére, mely időt kérünk figyelembe venni a felterjesztések Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságra történő megküldéskor

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Karazsia Kitti nyújt, a 06/1/459-1500/55283 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori fsz. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 67360/AOMIK/2016 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 67360/AOMIK/2016, valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2016. október 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 15.

ID: 2768696   Megjelentetés dátuma: 2016.10.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.