Tudományos munkatárs

Semmelweis Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
Orvosi Mikrobiológiai Intézet

tudományos munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 10 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Orvosi mikrobiológiai tantárgy oktatása. TDK-s hallgatók munkájának segítése. Oktatási segédanyagok készítésében való közreműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        PhD, gyógyszerész egyetemi diploma,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Orvosi mikrobiológiai tantárgy oktatásában szerzett több éves tapasztalat

        virológiai és BSL-4-es laboratóriumi munkában jártasság

        külföldön szerzett szakmai tapasztalat minimum 1 év

        ECDC-EUPHEM diploma

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        MS Office felhasználói szintű ismerete

Elvárt kompetenciák:

        jó problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        képzettségeket igazoló okiratok másolata, PhD fokozat igazolása, nyelvvizsga bizonyítványok másolata

        a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázatában szereplő adatokat a jogszabályokban és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék

        az MTMT rendszeréből kinyomtatott tudományos lista és tudománymetriai táblázat (az Egyetem Központi Könyvtára által hitelesítve)

        a Központi Könyvtárnak 10 munkanapra van szüksége a hitelesítés elvégzésére, mely időt kérünk figyelembe venni a felterjesztések Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságra történő megküldéskor

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Karazsia Kitti nyújt, a 06/1/459-1500/55283 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori fsz. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 67356/AOMIK/2016 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 67356/AOMIK/2016, valamint a munkakör megnevezését: tudományos munkatárs.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2016. október 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 15.

ID: 2768695   Megjelentetés dátuma: 2016.10.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.