Tudományos munkatárs

Semmelweis Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
Orvosi Mikrobiológiai Intézet

tudományos munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 10 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1089 , Nagyvárad tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Orvosi mikrobiológiai tantárgy oktatása. TDK és PhD hallgatók munkájának segítése. Oktatási segédanyagok készítésében való közreműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        PhD, biológusmérnök egyetemi diploma,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Német nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        habilitáció megléte

        klinikai mikrobiológus szakvizsga

        aktív szakmai közéleti tevékenység

        részvétel PhD és habilitációs vizsgálatokban

        Orvosi mikrobiológiai tantárgy oktatásában szerzett több éves tapasztalat

        virológiai laboratóriumi munkában jártasság

        szakmai tapasztalat hepatitis fertőzések diagnosztikájában

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        MS Office felhasználói szintű ismerete

Elvárt kompetenciák:

        jó problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        képzettségeket igazoló okiratok másolata, PhD fokozat igazolása, nyelvvizsga bizonyítványok másolata

        a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázatában szereplő adatokat a jogszabályokban és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék

        az MTMT rendszeréből kinyomtatott tudományos lista és tudománymetriai táblázat (az Egyetem Központi Könyvtára által hitelesítve)

        a Központi Könyvtárnak 10 munkanapra van szüksége a hitelesítés elvégzésére, mely időt kérünk figyelembe venni a felterjesztések Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságra történő megküldéskor

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Karazsia Kitti nyújt, a 06/1/459-1500/55283 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori fsz. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 67359/AOMIK/2016 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 67359/AOMIK/2016, valamint a munkakör megnevezését: tudományos munkatárs.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2016. október 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 15.

ID: 2768694   Megjelentetés dátuma: 2016.10.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.