Klinikai szakorvos (rehabilitációs)

Semmelweis Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
Onkológiai Központ

Klinikai szakorvos (rehabilitációs)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1083 , Tömő utca 25-29.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Onkológiai Központban járó-, és fekvő betegellátás

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Általános orvosi diploma,

        Releváns szakvizsga

        Büntetlen előélet és cselekvőképesség

        Érdeklődés rehabilitációs-, onkológiai betegellátás iránt

        Angol és/vagy német nyelv ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Több éves szakmai tapasztalat

        Tudományos munka iránti érdeklődés, szakmai irodalom olvasása

        Orosz nyelv ismerete

        Medsol rendszer ismerete

        Csapatmunkában való részvétel

        Betegekkel és munkatársakkal szemben empatikus hozzáállás

        Az onkológiai szakellátás iránti szabályok/szabályzatok ismerése, elismerése

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettség, egyéb képesítést tanúsító okiratok

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék

        Továbbá minden olyan irat, melyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 68056/KLINKOK/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Klinikai szakorvos (rehabilitációs).         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 68056/KLINKOK/2016, valamint a munkakör megnevezését: Klinikai szakorvos (rehabilitációs).

        Elektronikus úton Hétváriné Varga Bernadett részére a hetvarine.bernadett@semmelweis-univ.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier - 2016. október 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységben a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 68056/KLINKOK/2016

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

ID: 2763467   Megjelentetés dátuma: 2016.10.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.