Tudományos tanácsadó

Semmelweis Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
Alapozó Egészségtudományi Intézet, Morfológiai és Fiziológiai Tanszék

tudományos tanácsadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 10 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- az alap- és doktori képzésben részvevők oktatása, tanulmányi, tudományos munkájának koordinálása, valamint kutatási projektek vezetése,
- aktív szerep az Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar laborfejlesztésében,
- részvétel a tudományos együttműködések kialakításában,
- aktív részvétel hazai és nemzetközi pályázatok lebonyolításában,
- sikeres laborfejlesztés esetén a laborvezetői feladatok ellátása,
- kutatómunka és azok eredményeinek publikálása,

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, mesterfokozat és szakképzettség,

        büntetlen előélet és cselekvőképesség,

        MTA doktora tudományos cím, vagy a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 8. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az MTA doktora címmel egyenértékűnek tekintett „tudomány(ok) doktora” tudományos fokozat, vagy legalább 10 év kiemelkedő kutatói munkásság és tudományos fokozat (doktori fokozat, a tudomány(ok) kandidátusa, külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat) megléte,

        az adott tudományág nemzetközileg elismert képviselője,

        kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalat, mely alapján alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának irányítására, koordinálására, valamint kutatási projektek vezetésére,

        idegen nyelven publikál,

        példamutató, követendő magatartást tanúsít.

        Az általános pályázati feltételeken túl a pályázóval szembeni további követelmény:

        egyetemi végzettség (biológiai tudományok),

        DSc tudományos fokozat,

        legalább 10 éves kutatói gyakorlat,

        angol nyelv olyan szintű ismeretével bír, amely alkalmassá teszi őt a szakirodalom követésére, angol nyelv legalább középfokú nyelvvizsgával igazolt aktív ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        laborvezetői, vagy kutatásszervezői tapasztalat,

        nemzetközi kutatói tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:

        szakmai önéletrajz,

        az eddigi kutatói munkásság ismertetése,

        diploma másolata,

        tudományos fokozatot, illetve cím és nyelvvizsga-bizonyítvány másolata,

        nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és a Szervezeti és Működési Szabályzatában felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék,

        az MTMT rendszeréből kinyomtatott tudományos lista és tudománymetriai táblázat (az Egyetem Központi Könyvtára által hitelesítve).

        A pályázatot elektronikus formában is csatolni kell a marczi.janos@semmelweis-univ.hu e-mail címre.

        Az Egyetem Központi Könyvtára általi hitelesítés 10 munkanapot vesz igénybe. Kérem, ezt a pályázatok beadási határidejének betartása érdekében vegyék figyelembe.

        A szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve (pl: spirálozva), egy példányban az Egyetem Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságára (1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori épület földszint 1-es szoba, Tel: 06-1-459-1500/55281-es mellék, ügyintéző: Márczi János) kell benyújtani.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori Épület Földszint ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 62266/KEEGF/2016 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos tanácsadó.         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 62266/KEEGF/2016, valamint a munkakör megnevezését: tudományos tanácsadó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2016. október 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérem a pályázatban jelöljék meg a hivatkozási számot. Hivatkozási szám 62266/KEEGF/2016.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 4.

ID: 2751497   Megjelentetés dátuma: 2016.10.05.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.