Szakasszisztens

Semmelweis Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

Szakasszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1122 Budapest, Városmajor utca 68.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

-­ Biokémiai és molekuláris biológiai kísérletekben való részvétel, az egyszerűbb mérések önálló végzése -­ A kutató laboratórium helyiségeinek, vizsgálati eszközeinek és elektromos készülékeinek előkészítése a vizsgálatokban végzett beavatkozásokhoz, kezelésekhez- ­ A vizsgálatokban alkalmazott különböző vegyszerek, oldatok készítése- ­ A mérőműszerek és berendezések ill. azok tartozékainak használata, tisztán tartása, kalibrálása, javítása, műszernaplóik vezetése - ­ A vizsgálatok dokumentációjában, a nyers adatok rögzítésében és a laboratórium munkájának általános adminisztrációjában való részvétel -­ A laboratóriumban használt anyagok rendelésében, vételezésében és raktározásában való részvétel -­ A működési leírások frissítésében való részvétel

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Szakirányú végzettség,

        Büntetlen előélet és cselekvőképesség

        Angol nyelv ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        MS Office felhasználói szintű ismerete (Word, Excel)

        Biológus vagy laboratóriumi operátor végzettség

        Angol nyelvvizsga

Elvárt kompetenciák:

        Szorgalom, megbízhatóság, pontosság, munkatársi alkalmazkodóképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

        Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék

        Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 61225/GFIVGÜI/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Szakasszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 61225/GFIVGÜI/2016, valamint a munkakör megnevezését: Szakasszisztens.

        Elektronikus úton Ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweis-univ.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2016. október 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységben a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 61225/GFIVGÜI/2016

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 4.

ID: 2751443   Megjelentetés dátuma: 2016.10.05.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.