Egyetemi docens

Semmelweis Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
I. sz. Belgyógyászati Klinika

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1083 Budapest, Korányi Sándor utca 2/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános feladatok: részvétel az oktató-nevelő (pl. gyakorlatvezetés, tantermi előadás, TDK nevelőmunka, továbbképzés) és tudományos munkában, valamint az egészségügyi ellátásban. Ellátandó feladatok: • a klinika hematológia osztályán és szakrendelésén végzett osztályvezetői és szakrendelői munka,
• a klinika hematológiai témájú klinikai kutatási munkáinak szervezése, vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        a pályázott szak műveléséhez alkalmas egyetemi diploma,

        szakvizsga megléte,

        büntetlen előélet és cselekvőképesség,

        tudományos fokozat megléte, ami lehet:

        • doktori fokozat,

        • a tudomány(ok) kandidátusa,

        • a tudomány(ok) doktora,

        • külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat,

        legalább egy világnyelven előadás tartására képes, mind az általa művelt tudományterületen, mind az oktatott tantárgy teljes tematikai spektrumában,

        legalább 10 éves oktatói múlt,

        alkalmasság a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának szervezésére, vezetésére,

        elismert szakmai- és tudományos tapasztalattal bír,

        hazai és nemzetközi szintű, sikeresen elnyert kutatási pályázatok témavezetője vagy résztvevője,

        példamutató, követendő magatartást tanúsít a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők és valamennyi munkatársa számára.

        Az általános pályázati feltételeken túl a pályázóval szembeni további követelmény:

        belgyógyász szakképesítés,

        hematológus szakképesítés,

        legalább 5 éves osztályvezetői és hematológiai járóbeteg szakrendelési tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:

        a pályázó jelentkezése a pályázati kiírásban foglaltakra,

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

        önéletrajz,

        diploma, vagy (helyben) hitelesített másolata,

        szakvizsga bizonyítvány vagy (helyben) hitelesített másolata,

        tudományos fokozatot tanúsító okirat vagy (helyben) hitelesített másolata,

        nyelvvizsga-bizonyítvány, vagy (helyben) hitelesített másolata,

        orvosok alap- és működési nyilvántartási igazolványa vagy (helyben) hitelesített másolata,

        nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített bizottságok és testületek megismerjék,

        „Kérdőív az egyetemi docensi kinevezések elbírálásának szempontjaihoz” című nyomtatvány (beszerezhető az Egyetem Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságán, vagy letölthető a http://semmelweis.hu/human honlapról),

        az MTMT rendszeréből kinyomtatott publikációs lista és tudománymetriai táblázat. (A tudománymetriai táblázatot és a tudományos munkák jegyzékét a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárában kell hitelesíttetni.)

        Az önéletrajzot és a kérdőívet, valamint az MTMT rendszeréből kinyomtatott publikációs listát és tudománymetriai táblázatot elektronikus formában is csatolni kell a marczi.janos@semmelweis-univ.hu e-mail címre.

        Az Egyetem Központi Könyvtára általi hitelesítés 10 munkanapot vesz igénybe. Kérem ezt a pályázatok beadási határidejének betartása érdekében vegyék figyelembe.

        A szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve (pl: spirálozva), két külön példányban az Egyetem Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságára (1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori épület földszint 1-es szoba, Tel: 06-1-459-1500/55281-es mellék, ügyintéző: Márczi János) kell benyújtani.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 61340/KEEGF/2016 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 61340/KEEGF/2016, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

        Személyesen: Márczi János, Budapest, 1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori épület Földszint 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2016. szeptember 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérem a pályázatban a hivatkozási számot jelölje meg. Hivatkozási szám: 61340/KEEGF/2016. A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 30.

ID: 2745971   Megjelentetés dátuma: 2016.10.01.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.